VNU-UET Repository

Nghiên cứu tích hợp mô hình dữ liệu trong trung tâm dữ liệu ngành dầu khí việt nam

Ngoc Trinh Vu and Quang Thuy Ha and Hung Son Nguyen (2016) Nghiên cứu tích hợp mô hình dữ liệu trong trung tâm dữ liệu ngành dầu khí việt nam. In: SW4PHD: the 2016 Scientific Workshop for PhD Students, 26 March 2016, Hanoi.

[img] PDF
293kB

Abstract

Tích hợp dữ liệu là vấn đề nghiên cứu có nhiều ứng dụng quan trọng trong Khoa học máy tính cũng như nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Việc nghiên cứu về tích hợp dữ liệu đã được tiến hành trong nhiều thập kỷ gần đây và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, với một số lĩnh vực đặc thù, các kết quả nghiên cứu về tích hợp dữ liệu còn nhiều hạn chế. Trong nghiên cứu này chúng tôi xem xét vấn đề tích hợp mô hình dữ liệu trong trung tâm dữ liệu ngành dầu khí Việt Nam. Từ việc khảo sát, đánh giá thực trạng công tác tổ chức, lưu trữ và sử dụng dữ liệu của các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, chúng tôi xây dựng mô hình tích hợp dữ liệu cho ngành Dầu khí. Các kết quả chính đã đạt được bao gồm: a) xác định các mô hình dữ liệu từ các phần mềm quản lý dữ liệu thăm dò khai thác phổ biến hiện nay; b) xây dựng một Ontology về thăm dò khai thác dầu khí và c) đề xuất giải pháp tích hợp các ontology chuyên ngành dầu khí có sử dụng một số thuật toán học máy.

Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects:Information Technology (IT)
Divisions:Faculty of Information Technology (FIT)
ID Code:1556
Deposited By: Dr Ngoc Thang Bui
Deposited On:23 May 2016 02:51
Last Modified:23 May 2016 02:51

Repository Staff Only: item control page