VNU-UET Repository

Tiếp cận đa chiều về quản lý hoạt động đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Thi Phuong Thao Vuong and Xuan Hieu Phan (2017) Tiếp cận đa chiều về quản lý hoạt động đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội. VNU Journal of Science: Education Research, 33 (1). pp. 10-22.

Full text not available from this repository.

Official URL: https://js.vnu.edu.vn/ER/article/view/4063

Abstract

Theo tiếp cận đa chiều về đảm bảo chất lượng giáo dục, bài báo này khảo sát, đánh giá công tác quản lý đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội một cách toàn diện (đa tham số) và khách quan (đa phương pháp, đa nguồn). Trong đó, đánh giá của cán bộ được thực hiện qua 8 nhân tố với 48 tiêu chí bao gồm: mục tiêu và kế hoạch đào tạo; quản lý chương trình đào tạo; tuyển sinh; tổ chức thực hiện đào tạo; quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên; quản lý hoạt động học tập của sinh viên; quản lý đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên hỗ trợ hoạt động đào tạo; quản lý môi trường học tập, cơ sở vật chất và trang thiết bị. Đánh giá của sinh viên được thể hiện qua 4 nhân tố: nội dung chương trình đào tạo; hoạt động giảng dạy; hoạt động đào tạo; môi trường, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Các kết quả nghiên cứu đã được củng cố, khẳng định qua so sánh với kết quả đánh giá kiểm định điều kiện đảm bảo chất lượng của các chuyên gia mạng lưới các đại học ASEAN. Tám khuyến nghị được đưa ra để tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

Item Type:Article
Subjects:Information Technology (IT)
Divisions:Faculty of Information Technology (FIT)
ID Code:2546
Deposited By: Prof. Xuan Hieu Phan
Deposited On:02 Jul 2017 14:58
Last Modified:02 Jul 2017 14:58

Repository Staff Only: item control page