VNU-UET Repository

Một số phương pháp phân tích sự ảnh hưởng khi thay đổi mã nguồn phần mềm

Le, Ba Cuong and Pham, Ngoc Hung and Vo, Dinh Hieu (2016) Một số phương pháp phân tích sự ảnh hưởng khi thay đổi mã nguồn phần mềm. In: SW4PHD: the 2016 Scientific Workshop for PhD Students, 26 March 2016, Hanoi.

[img] PDF
Download (214kB)

Abstract

Bảo trì phần mềm hiện nay được đánh giá là một trong những giai đoạn khó khăn nhất, tốn kém nhất và đòi hỏi kỹ thuật cao trong suốt quá trình phát triển phần mềm. Các sản phẩm phần mềm thường xuyên có những thay đổi như thêm mới yêu cầu, sửa lỗi phần mềm trong khi lập trình viên thường chỉ có mã nguồn, không có hoặc thiếu tài liệu phát triển phần mềm. Mỗi sự thay đổi có thể tác động đến rất nhiều phần khác nhau của chương trình. Phân tích sự ảnh hưởng khi thay đổi phần mềm (Software change impact analysis - CIA) là các kỹ thuật nhằm xác định những tác động này, đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu về chương trình, dự đoán những tác động, đánh giá chi phí, lựa chọn các ca kiểm thử để kiểm thử lại cũng như thực hiện chiến lược sửa đổi. Các kỹ thuật CIA được quan tâm của rất nhiều chuyên gia, từ tiếp cận theo hướng phân tích tĩnh cũng như phân tích động chương trình. Tuy nhiên những kết quả hiện tại chưa đủ mạnh để áp dụng trong thực tiễn khi độ chính xác của các kỹ thuật này còn thấp, tập các thành phần bị ảnh hưởng bởi thay đổi tìm được thường quá lớn. Bên cạnh đó các kỹ thuật CIA cho các ứng dụng phức tạp (khối lượng mã nguồn lớn, chứa nhiều loại ngôn ngữ lập trình, …) chưa thu được kết quả khả quan. Chính vì vậy chúng tôi dự kiến phát triển các kỹ thuật CIA đáp ứng những vấn đề trên với các mục tiêu cụ thể: • Đề xuất kỹ thuật CIA mới cải tiến độ chính xác của tập IS dựa trên sự kết hợp một số kỹ thuật truyền thống với các kỹ thuật dựa trên lịch sử phiên bản phần mềm • Nghiên cứu khả năng ứng dụng trong việc lựa chọn ca kiểm thử để kiểm thử lại và lựa chọn kế hoạch sửa đổi phần mềm khi có yêu cầu nâng cấp, dựa trên việc phân hạng các phần tử trong tập IS • Phát triển các công cụ hỗ trợ các phương pháp đề xuất và thực nghiệm với những phần mềm kích thước lớn, độ phức tạp cao Một số kết quả dự kiến: • 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế. • 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học có uy tín ở trong nước. • 02 bài báo cáo trên hội nghị quốc tế. • Đề xuất phương pháp mới với độ chính xác cao hơn các phương pháp trước đây • Xây dựng công cụ hỗ trợ có thể ứng dụng trong thực tế • Đề xuất định hướng ứng dụng các kết quả của kỹ thuật CIA trong bảo trì, kiểm thử lại phần mềm.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: Information Technology (IT)
Divisions: Faculty of Information Technology (FIT)
Depositing User: Dr Ngoc Thang Bui
Date Deposited: 23 May 2016 07:43
Last Modified: 23 May 2016 07:44
URI: http://eprints.uet.vnu.edu.vn/eprints/id/eprint/1524

Actions (login required)

View Item View Item