VNU-UET Repository

Mô hình hóa nồng độ bụi sử dụng ảnh vệ tinh

Pham, Van Ha and Nguyen, Thi Nhat Thanh (2016) Mô hình hóa nồng độ bụi sử dụng ảnh vệ tinh. In: SW4PHD: the 2016 Scientific Workshop for PhD Students, 26 March 2016, Hanoi.

[img] PDF
Download (484kB)

Abstract

Việc sử dụng dữ liệu ảnh sol khí trong giám sát ô nhiễm bụi là một hướng tiếp cận mới và hứa hẹn [1, 3, 5 - 8]. Các ảnh sol khí có thể được tích hợp với dữ liệu quan trắc bụi trong các mô hình ước tính mức độ ô nhiễm nhằm tăng chất lượng tính toán và dự đoán của các mô hình này. Tại Việt Nam, việc kiểm soát và tính toán lượng bụi và chất lượng không khí từ các tham số đo đạc trên các vùng thí điểm cũng đã được đề cập đến trong nhiều nghiên cứu. Tuy nhiên, việc sử dụng và khai thác các thông tin từ vệ tinh cho bài toán mô hình hoá hoặc ước lượng mức độ ô nhiễm không khí chưa được quan tâm và nghiên cứu rộng rãi tại Việt Nam. Đề tài “Mô hình hóa nồng độ bụi sử dụng ảnh vệ tinh” được nghiên cứu nhằm kế thừa và áp dụng phương pháp sử dụng ảnh vệ tinh cho bài toán Ô nhiễm không khí còn rất hạn chế ở Việt Nam. Đề tài tập trung vào giải quyết các nội dung chính như sau: ➢ Nội dung 1: Các kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm sol khí: Các phương pháp, kỹ thuật như Merging (SAA, MLE, WPC), Nội suy IO, Kriging, Phương pháp biến đổ 3D-Var, 4D-Var, bộ lọc Kalman được sử dụng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm sol khí. ➢ Nội dung 2: Xây dựng mô hình ước tính nồng độ Ô nhiễm bụi từ ảnh vệ tinh: Các mô hình ước tính như hồi quy, SVM, Neural Network… được thực nghiệm và đánh giá để tìm ra mô hình ước tính tốt nhất cho dữ liệu trên vùng nghiên cứu. ➢ Nội dung 3: Phân tích và đánh giá ảnh hưởng của Ô nhiễm bụi: Bản đồ nồng độ bụi PM được ước tính từ mô hình được sử dụng cho các bài toán đánh giá ảnh hưởng của Ô nhiễm không khí đế các lĩnh vực khác như sức khỏe cộng đồng [2, 4, 9] (Tỉ lệ tử vong, số lượng bệnh nhân tim mạch, ưng thư…), ảnh hưởng đến nông nghiệp, biến đối khí hậu.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: Information Technology (IT)
Divisions: Center of Multidisciplinary Integrated Technologies for Field Monitoring (FIMO)
Faculty of Information Technology (FIT)
Depositing User: Dr Ngoc Thang Bui
Date Deposited: 23 May 2016 03:04
Last Modified: 23 May 2016 03:04
URI: http://eprints.uet.vnu.edu.vn/eprints/id/eprint/1547

Actions (login required)

View Item View Item