VNU-UET Repository

Items where Year is Not Specified

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 62.

Article

Abdallah, Abderazek Ben and Dang, Nam Khanh Towards Robust Cognitive 3D Brain-inspired Cross-paradigm System. Frontiers in Neuroscience . (In Press)

Bui, Dinh Tu STRUCTURAL, MAGNETIC AND ELECTRICAL PROPERTIES OF Ho AND Ni CO-DOPED BiFeO3 MATERIALS. Vietnam Journal of Science and Technology . ISSN 2525-2518 (In Press)

Cao, Thi Thu Thuy and Nguyen, Quoc Trung and Chu, Duc Ha and Le, Thi Ngoc Quynh and Dao, Van Khoi and Pham, Phuong Thu and Lê, Huy Hàm Nguy cơ ô nhiễm thuốc trừ sâu trên toàn cầu và lưu ý với Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam . ISSN 1859-4794

Chu, Duc Ha and Le, Thi Ngoc Quynh and Pham, Phuong Thu and Nguyen, Quoc Trung and Nguyen, Dang Co and Bui, Dinh Tu Tiềm năng ứng dụng từ trường trong nghiên cứu cây trồng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam . pp. 63-66.

Chu, Duc Ha and Nguyen, Thi Nho and Nguyen, Huu Duc and Nguyễn, Quôc Trung and Tran, Thi Phuong Lien and Le, Thi Ngoc Quynh and Ha, Thi Quyen NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH LÝ HÓA VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH CẤU TRÚC KHÔNG GIAN CỦA NHÓM NHÂN TỐ PHIÊN MÃ YẾU TỐ NHÂN Y Ở GIỐNG CHÓ DINGO (Canis familiaris dingo). Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, 6 . pp. 135-140.

Chu, Duc Ha and Ta, Hong Linh STUDY ON THE CULTIVATION PRACTICES FOR 'HUYET RONG' HERBAL RICE VARIETY IN QUANG TRI PROVINCE. TNU Journal of Science and Technology . ISSN 1859-2171, 2374-9098

Chu, Duc Ha and Trần, Đăng Khoa and Trần, Văn Tiến KHAI THÁC NGUỒN LỰC CHO NGHIÊN CỨU SINH HỌC NÔNG NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học .

Dinh, Van Phe and Nguyen, Viet Tru and Chu, Duc Ha and La, Viet Hong and Nguyen, Van Nam and Le, Hung Linh NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA QUẦN THỂ CÂY SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis) TẠI KON TUM. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên .

Do, Thi Thao and Khuat, Thi Mai Luong and Dao, Van Khoi and Chu, Duc Ha and Nguyen, Thi Minh Nguyet and Lê, Huy Hàm and Pham, Xuan Hoi and Le, Hung Linh ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ, PHÂN BÓN VÀ MẬT ĐỘ CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG LÚA SHPT15 TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, 4 .

Doan, Quang Manh and Dinh, Tran Hiep and Nguyen, Linh Trung and Nguyen N, Diep and Singh, Avinash Kumar and Lin, Chin-Teng Extended Upscale and Downscale Representation with Cascade Arrangement. To appear in the 2023 IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP) proceedings . (Submitted)

Hoang, Dang Kien and Nguyen, Dai Tho and Nguyen, Thi Thu Trang Efficient Incremental Instance-based Learning Algorithms for Open World Malware Classification. 2021 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) . ISSN 2162-1039

Hung, Tran The and Masayuki, Anyoji and Takuji, Nakashima and Keigo, Shimizu and Le, Anh Dinh Experimental study of the skin-friction topology around the Ahmed body in cross-wind condition. Journal of Fluids Engineering - Transaction of the ASME . ISSN 0098-2202

La, Viet Hong and Chu, Duc Ha and Ha, Thi Quyen and Tran, Thi Thanh Huyen and Tong, Van Hai and Tran, Van Tien and Le, Thi Ngoc Quynh and Bui, Thi Thu Huong and Cao, Phi Bang SWEET Gene Family in Sugar Beet (Beta vulgaris): Genome-Wide Survey, Phylogeny and Expression Analysis. Pakistan Journal of Biological Sciences, 25 (5). pp. 387-395. ISSN 1028-8880

La, Viet Hong and Chu, Duc Ha and Nguyen, Dinh hai and Duong, Thi Thanh Thao THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG DỊCH DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CÂY XÀ LÁCH (Lactuca sativa) TRÊN HỆ THỐNG THỦY CANH HỒI LƯU. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thành Đông .

Le, Anh Dinh and Tran, Hung The Improvement of Mass Transfer Rate Modeling for Prediction of Cavitating Flow. Journal of Applied Fluid Mechanics . (In Press)

Luu, Thi Quynh Trang and Vuong, Quang Huy and Vu, Minh Trung and Nguyen, Truong Son and Chu, Duc Ha and La, Viet Hong and Pham, Minh Trien Công nghệ kết nối trong sản xuất nông nghiệp thông minh và định hướng cho Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam . ISSN 1859-4794

Nguyen, Duc Bach and Chu, Duc Ha and Vu, Le Dieu Huong and Phi, Thi Cam Mien ĐỊNH DANH VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG CỦA CHỦNG VI KHUẨN LAM Arthrospira platensis PHÂN LẬP TỪ HỒ VĂN QUÁN. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam .

Nguyen, K.L. Evaluation of Biological Traits and Bioactive Compounds in Several Spinach Varieties (Spinacia oleracea L.) Grown inaVertical Hydroponic System. Vietnam Journal of Agricultural Sciences . ISSN 2588-1299

Nguyen, K.L. and Pham, Chau Thuy Effects of Led Light Intensityand Carbon Dioxide Concentration on the Growthof Spinach (Spinacia oleracea L.) in a Plant Factory. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology .

Nguyen, Minh Hien and Do, Thanh Dat and Nguyen, Nam Hoang and Pham, Minh Trien ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP PHÂN TÁN TRONG MẠNG TRUYỀN THÔNG TẾ BÀO D2D HỖN HỢP. Journal of Science and Technology on Information and Communications, 2 (1). pp. 88-94. ISSN 2525-2224

Nguyen, Minh Tien and Nguyen, Tri Thanh and Asanobu, Kitamoto and Nguyen, Van-Hau Exploiting Social Networks as a Live Mass Media Channel During Disasters for Reactions. International Journal on Artificial Intelligence Tools @ World Scientific Publishing Company .

Nguyen, Ngoc Khai and Truong, Anh Hoang and Dang, Duc Hanh Estimate the memory bounds required by shared variables in software transactional memory programs", ID 280. VNU Journal of Science: Computer Science and Communication Engineering . ISSN 2588-1086

Nguyen, Thanh Cong and Yuris Mulya, Saputra and Huynh, Van Nguyen and Nguyen, Ngoc Tan and Tran, Viet Khoa and Bui Minh, Tuan and Diep, Nguyen and Dinh, Thai Hoang and Vu, Xuan Thang and Eryk, Dutkiewicz and Symeon, Chatzinotas and Bjorn, Ottersten A Comprehensive Survey of Enabling and Emerging Technologies for Social Distancing——Part II: Emerging Technologies and Open Issues. IEEE Access . ISSN 2169-3536

Nguyen, Thu Trang and Ngo, Kien Tuan and Nguyen, Van Son and Vo, Dinh Hieu A Variability Fault Localization Approach for Software Product Lines. IEEE Transactions on Software Engineering .

Nguyen, Van Loc and Dang, Thi Thu Hien and Chu, Duc ha and Tetsuhiro, Nakamura and Abiko, Tomomi and Toshihiro, Mochizuki Near-isogenic lines of soybean confirm a QTL for seed waterlogging tolerance at different temperatures. Euphytica .

Nguyen, Van Tham and Nguyen, Ngoc Thanh and Tran, Trong Hieu A model for building probabilistic knowledge-based systems using divergence distances. Expert Systems with Applications . ISSN 0957-4174

Nguyễn, Cường / Kiên Khảo sát sự tương tác của ánh sáng Vis-NIR đến da người (Interaction of Vis-NIR Light on Human Skin). Eprints.uet.vnu.edu.vn . (Unpublished)

Pham, Cong Anh Tuyen and Chu, Duc Ha and Le, Thi Ngoc Quynh and Nguyen, Huu Kien and Phạm, Phuong Thu and Nguyễn, Quốc Trung and Nguyễn, Đức Bách and Nguyễn, Văn Lộc Potential roles of NAC transcription factor in the improvement of stress tolerance in Crops: A review. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 19 (5). pp. 684-694.

Pham, Phuong Thu and Tran, Thi Phuong Lien and Chu, Duc Ha and Tran, Thi Thanh Huyen and Nguyen, Song Thao and Le, Thi Ngoc Quynh and Ta, Hong Linh NGHIÊN CỨU NHÓM GEN QUY ĐỊNH PROTEIN VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG SUCROSE Ở CÂY DIÊM MẠCH (Chenopodium quinoa) BẰNG CÔNG CỤ TIN SINH HỌC DỮ LIỆU LỚN. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, 7 . ISSN 1859-1558

Tran, Thi Thanh Huyen and La, Viet Hong and Le, Thi Ngoc Quynh and Pham, Chau Thuy and Ha, Thi Quyen and Chu, Duc Ha GENOME-WIDE IDENTIFICATION AND COMPUTATIONAL CHARACTERIZATION OF THE NUCLEAR FACTOR-YC SUB-UNITS IN GRAIN AMARANTH (Amaranthus hypochondriacus). Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm Hà Nội, 66 (3). ISSN 2354 - 1059

Tran Dinh, Duong and Bui Duy, Dang and Ogata, Kazuhiro Simulation-based invariant verification technique for the OTS/CafeOBJ method. IEEE Access . ISSN 2169-3536

Vu, Minh Trung and Nguyen, Truong Son and Chu, Duc ha and Tran, Thi Thu Phuong and Ta, Hong Linh and Dao, The Anh and Le, Tien Dung and Nguyen, Thi Thanh Thuy and Pham, Minh Trien XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẾM SÂU KEO MÙA THU (Spodoptera frugiperda) TRONG KIỂM SOÁT CANH TÁC NGÔ (Zea mays) TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn . ISSN 1859-4581 (In Press)

Vu, Tuan Nam and Chu, Duc Ha and Le, Tien Dung Các phương pháp chẩn đoán bệnh virus trên cà chua (Solanum lycopersicum). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 9B . pp. 48-53.

Vuong, Thi Hong and Nguyen, Thi Cam Van and Ha, Quang Thuy N-tier machine learning-based architecture for DDoS attack detection. Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, 13 . (In Press)

Xiem, Hoang Van and Minh, Dinh Bao and Byeungwoo, Jeon Early SKIP mode decision for HEVC with Hierarchical coding structure. IEIE Trans. on Smart Processing and Computing . ISSN 2287-5255 (Unpublished)

Conference or Workshop Item

Bui, Ba Nam and Phan, Anh and Nguyen, Thi Nhat Thanh Land-Cover Mapping from Sentinel Time-Series Imagery on the Google Earth Engine: A Case Study for Hanoi. In: 2020 7th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS).

Bui, Thi Thanh Hien and Nguyen, Thi Yen Chi and Chu, Duc Ha and Bui, Van Hung and Ngo, Thi Hong Tuoi and Nguyen, Quoc Trung and Tran, Van Quang DNA SEQUENCE POLYMORPHISM OF Rc GENE IN 'YEN BAI' LOCAL PURPLE STICKY RICE. In: Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc năm 2021, Thái Nguyên.

Chu, Duc Ha and Nguyen, Quoc Trung and Tong, Van Hai and Ta, Hong Linh and La, Viet Hong and Vuong, Quang Huy and Vu, Minh Trung and Pham, Minh Trien ESTABLISHMENT OF THE DIGITAL TOOLS FOR PRECISION AGRICULTURE BY MACHINE LEARNING. In: Agricultural Biotechnology: Challenges and Opportunities.

Chu, Duc Ha and Pham, Thi Linh and Nguyen, Thanh Hao and Nguyen, Quoc Trung and La, Viet Hong and Le, Thi Ngoc Quynh and Ha, Thi Quyen and Pham, Minh Trien PHÂN TÍCH CẤU TRÖC VÀ BIỂU HIỆN CỦA HỌ GENE MÃ HÓA NHÂN TỐ PHIÊN MÃ NAC Ở CÂY LẠC (Arachis hypogaea) BẰNG CÔNG CỤ TIN SINH HỌC. In: Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc năm 2021.

Dinh, Bao Minh and Dang, Anh Viet and Nguyen, Canh Thanh and Hoang, Van Xiem Đánh Giá và Tối Ưu Thuật Toán Hector SLAM Ứng Dụng Lập Bản Đồ và Định Vị Trên Pimouse Robot. In: Hội nghị Quốc gia lần thứ XXIV về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin. (In Press)

Dinh, Bao Minh and Duong, Van Minh and Nguyen, Quoc Bao and Ngo, Sy Trung and Nguyen, Truong Son Trợ lý ảo cho Robot tiếp tân Khách sạn Dựa trên Lý thuyết sRAM và nền tảng Dialogflow. In: Hội nghị Quốc gia lần thứ XXIV về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin. (In Press)

Dinh, Bao Minh and Tran, Duc Son and Nguyen, The Huong and Do, Nam and Le, Minh Hoang and Hoang, Van Xiem MAI_ARM: Robot Tay Máy Thông Minh sử dụng Trí tuệ nhân tạo Đa thể thức. In: Hội nghị Quốc gia lần thứ XXIV về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin. (In Press)

Ha, Minh Cuong and Vu, Phuong Lan Application of GNSS-Reflectometry to evaluate the ability to detect moisture changes of sandy soils. In: Hội thảo GIS toàn quốc 2020, Tháng 12 năm 2020.

Hoang, Thi Linh and Ta, Viet Cuong Dynamic-GTN: Learning an Node Efficient Embedding in Dynamic Graph with Transformer. In: 19th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence. (In Press)

La, Viet Hong and Chu, Duc Ha and Nguyen, Thi Tinh and Cao, Phi Bang TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU VÀ TÁI SINH CHỒI CÂY LÙNG NGHỆ AN BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ. In: Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc năm 2021.

La, Viet Hong and Ong, Xuan Phong and Chu, Duc Ha and Ha, Thi Quyen and Le, Huy Ham ẢNH HƯỞNG CỦA TỪ TRƯỜNG BỔ SUNG ĐẾN TỶ LỆ NẢY MẦM VÀ SINH TRƯỞNG GIAI ĐOẠN SỚM CỦA CÂY HOA ĐỒNG TIỀN LÙN NUÔI CẤY MÔ. In: Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2021.

Le, Anh Dinh and Iga, Yuka Experimental and Numerical Study of Hot Water Cavitation on a NACA0015 Hydrofoil. In: The 5th International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 5), VNU-UET.

Le, Quoc Anh and Pham, Xuan Loc and Luu, Manh Ha Đánh Giá Hiệu Năng Một Số Kỹ Thuật Học Sâu Cho Phân Vùng Mạch Máu Gan Trong Ảnh Chụp Cắt Lớp Vi Tính. In: REV-ECIT-2021, 18-12-2021, UET-VNU-HN.

Le, Trung Thanh and Karim, Abed Meraim and Adel, Hafiane and Nguyen, Linh Trung Sparse Subspace Tracking in High Dimensions. In: ICASSP 2022 - 2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 7-13 May, 2022, Singapore. (In Press)

Ngo, Kien Tuan and Nguyen, Thu Trang and Nguyen, Van Son and Vo, Dinh Hieu Variability Fault Localization: A Benchmark. In: 25th ACM International Systems and Software Product Line Conference (SPLC 2021), 6-11 Sept. 2021, Leicester, UK.

Nguyen, Canh Minh and Tran, Duc Tan and Hoang, Quang Trung and Bui, Trung Ninh and Gian, Quoc Anh and Kolla, Bhanu Prakash and Sayed, El-Rabaie Cross-Layer Design for Wireless Sensor Networks Using Cooja Tool in Contiki Operating System. In: Intelligent Systems and Networks Selected Articles from ICISN 2022, Vietnam, 19-March-2022, Swinburne Innovation Space, 80 Duy Tan, Cau Giay, Hanoi (Vietnam). (In Press)

Nguyen, Truong Giang and Nguyen, Sy Hieu and Ho, Truong Giang and Nguyen, Ngoc Khai and Pham, Dinh Tuan and Nguyen, Thi Hoa TÌNH TRẠNG PIN LƯU TRỮ (LiFePO4) SỬ DỤNG TRONG ĐÈN BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA. In: Hội thảo về Giảng dạy và Nghiên cứu Khoa học cơ bản năm 2020, 26 June 2020, Trường ĐH Giao thông Vận tải.

Nguyen, Viet Anh A model to detect student’s learning styles in the blended learning course. In: The 8th International Conference on Frontiers of Educational Technologies, 10-12 June, 2022, Yokohama, Japan. (In Press)

Nguyễn, Hồng Thịnh and Bùi, Sơn Tùng and Phùng, Thế Ngọc and Đỗ, Duy Thanh AI-based video analysis for traffic monitoring. In: 2022 APSIPA Annual Summit and Conference, 7-10 November 2022, Chiang Mai, Thailand.

Pham, Thanh Huyen and Pham, Thi Ngan and Ho, Thuan and Vuong, Thi Hong and Nguyen, Tri Thanh and Ha, Quang Thuy Solving reduction problems in cover lattice based decision tables. In: ACIIDS 2021: Intelligent Information and Database Systems.

Pham, Thanh-Huyen and Van-Tuan, Phan and Thi-Ngan, Pham and Thi-Hong, Vuong and Tri-Thanh, Nguyen and Quang-Thuy, Ha A multi-label classification framework using the covering based decision table. In: 14th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, Ho Chi Minh City, Vietnam. (In Press)

Tong, Van Hai and Nguyen, Quoc Trung and Cao, Viet Bach and Le, Thi Ngoc Quynh and La, Viet Hong and Ha, Thi Quyen and Pham, Minh Trien and Chu, Duc Ha PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC GENE CẢM ỨNG TÍN HIỆU AUXIN ĐÁP ỨNG MẠNH VỚI ĐIỀU KIỆN HẠN VÀ NÓNG Ở CÀ CHUA (Solanum lycopersicum). In: Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc năm 2021.

Tran, Cuong Hung and Nguyen, Ngoc Linh Analysis and design of a photovoltaic water pumping system. In: International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA6), 14 November 2021, Hanoi, Vietnam. (In Press)

Tran, Van Manh and Vu, Thi Hong Nhan Design of architecture for carpooling based on flexible pickup and delivery locations. In: IIHMSP/FITAT.

Tran Dinh, Duong and Waki, Kentaro and Ogata, Kazuhiro Formal specification and model checking of a recoverable wait-free version of MCS. In: International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering, July 1 to 10, 2021, Wyndham Pittsburgh University Center, Pittsburgh, USA.

Book

Sieminski, Andrzej and Kozierkiewicz, Adrianna and Nunez, Manuel and Ha, Quang Thuy, eds. Modern Approaches for Intelligent Information and Database Systems. Studies in Computational Intelligence book series (SCI, volume 769), 769 . Springer, Cham. ISBN 1860-9503

Nguyen, Truong Giang and Ngo, Ngoc Ha and Nguyen, Ngoc Khai and Pham, Dinh Tuan and Hoang, Thi Hien and Ho, Truong Giang Cảm biến khí O2 ứng dụng trong ôtô. Đại học Quốc gia Hà Nội. ISBN 978-604-300-105-1

This list was generated on Wed Feb 21 16:45:11 2024 +07.