VNU-UET Repository

Items where Author is "Ha, Thi Quyen"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 24.

Article

Bui, Thi Thu Huong and Nguyen, Thi Hong and Chu, Duc Ha and Ha, Thi Quyen and Pham, Phuong Thu and Phung, Thi Thu Huong and Le, Thi Ngoc Quynh and Nguyen, Quoc Trung and Dong, Huy Gioi and Nguyen, Thanh Hai and Ninh, Thi Thao (2022) Recent Advances and Future Perspectives for the Improvement of Stress Tolerance in Rice Breeding Using CRISPR/Cas9. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam . pp. 123-132.

Nguyen, Huu Kien and Chu, Duc Ha and La, Viet Hong and Ha, Thi Quyen and Nguyen, Le Khanh and Pham, Chau Thuy and Tran, Dang Khoa and Nguyen, Dang Co and Bui, Dinh Tu and Lê, Huy Hàm (2022) Ứng dụng từ trường trong thúc đẩy sinh trưởng, phát triển và sinh khối của cây trồng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam . ISSN 1859-1558

Chu, Duc Ha and La, Viet Hong and Ha, Thi Quyen and Nguyen, K.L. and Pham, Chau Thuy and Tran, Dang Khoa and Nguyen, Dang Co and Bui, Dinh Tu and Lê, Huy Hàm (2022) Ứng dụng từ trường trong thúc đẩy sinh trưởng, phát triển và sinh khối của cây trồng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 133 . pp. 74-80. ISSN 1859-4794

Ha, Thi Quyen and Duong, Thi Kim Thu and Hoang, Thi Na and Tran, Van Lam and Chu, Duc Ha and Nguyen, Gia Vuong (2021) Investigation on sweet orange farming practices and establishment of the watering model combined with fertilizing for development of sweet orange in Hung Yen. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam . ISSN 1859-1558

Ha, Thi Quyen and Chu, Thi Thu Ha (2020) Selection of nitrogen fixation and phosphate solubilizing bacteria from cultivating soil samples of Hung Yen province in Vietnam. Journal of Vietnammese Environment, 12 (2). pp. 162-168. ISSN 2193-6471

Ha, Thi Quyen and Le, Thi Minh Thanh (2020) Using cassava waste of the cassava starch processing as food for raising African Nightcrawler (Eudrilus eugeniae) to obtain vermicomposting and earthworm biomass. Journal of Vietnammese Environment, 12 (2). pp. 169-176. ISSN 2193-6471

Le, Thi Minh Thanh and Nguyen, Thi Hong Anh and Dong, Van Quyen and Ha, Thi Quyen (2019) Nghiên cứu khả năng sinh hoạt tính kháng khuẩn của vi nấm nội sinh cây Thạch tùng răng cưa (Huperzia serrata) phân bố tại Lâm Đồng - Việt Nam. Tạp chí y học dự phòng, 29 (10). ISSN 0868-2836

Lê, Thị Minh Thành and Hoàng, Thị Hồng Anh and Ha, Thi Quyen and Đỗ, Thị Tuyên (2019) Nghiên cứu vi nấm nội sinh cây Thạch tùng răng cưa (Huperzia serrata) có khả năng sinh tổng hợp enzyme β-galactosidase. Journal of preventive medicine, 29 (7PB). ISSN 0868-2836 (In Press)

Ha, Thi Quyen (2018) Analysis of gene encoding haemolysin A of Vibrio cholerae isolated in Vietnam. Journal of Vietnammese Environment, 9 (4). pp. 202-206. ISSN 2193-6471

Ha, Thi Quyen (2018) Analysis of gene encoding haemolysin A of Vibrio cholerae isolated in Vietnam. Journal Vietnamese Environment, 9 (4). pp. 202-206. ISSN ISSN: 2193-6471

Ha, Thi Quyen and Hoa, Thi Minh Tu (2016) Selection of lactic acid bacteria producing bacteriocin. Journal of Vietnammese Environment, 8 (5). pp. 271-276. ISSN 2193-6471

Ha, Thi Quyen and Dinh, Duy Khang (2014) The Changes in Antigenic Components of Vibrio Cholerae Strains Isolated in Vietnam. TẠP CHÍ Y HỌC DỰ PHÒNG, Tập XXIV, 2014, 10 (159). p. 44.

Tran, Thi Thanh Huyen and La, Viet Hong and Le, Thi Ngoc Quynh and Pham, Chau Thuy and Ha, Thi Quyen and Chu, Duc Ha GENOME-WIDE IDENTIFICATION AND COMPUTATIONAL CHARACTERIZATION OF THE NUCLEAR FACTOR-YC SUB-UNITS IN GRAIN AMARANTH (Amaranthus hypochondriacus). Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm Hà Nội, 66 (3). ISSN 2354 - 1059

Chu, Duc Ha and Nguyen, Thi Nho and Nguyen, Huu Duc and Nguyễn, Quôc Trung and Tran, Thi Phuong Lien and Le, Thi Ngoc Quynh and Ha, Thi Quyen NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH LÝ HÓA VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH CẤU TRÚC KHÔNG GIAN CỦA NHÓM NHÂN TỐ PHIÊN MÃ YẾU TỐ NHÂN Y Ở GIỐNG CHÓ DINGO (Canis familiaris dingo). Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, 6 . pp. 135-140.

La, Viet Hong and Chu, Duc Ha and Ha, Thi Quyen and Tran, Thi Thanh Huyen and Tong, Van Hai and Tran, Van Tien and Le, Thi Ngoc Quynh and Bui, Thi Thu Huong and Cao, Phi Bang SWEET Gene Family in Sugar Beet (Beta vulgaris): Genome-Wide Survey, Phylogeny and Expression Analysis. Pakistan Journal of Biological Sciences, 25 (5). pp. 387-395. ISSN 1028-8880

Conference or Workshop Item

Ha, Thi Quyen and Chu, Thi Thu Ha and Le, Thi Minh Thanh (2020) ĐIỀU TRA VI SINH VẬT TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ NƯỚC TƯỚI Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH HƯNG YÊN. In: Hội thảo CRES 2020: Môi trường và phát triển bền vững. (In Press)

Ha, Thi Quyen (2018) PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ GEN MÃ HÓA ĐỘC TỐ TẢ CỦA MỘT SỐ CHỦNG VIBRIO CHOLERAE. In: Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018, 26 October 2018, Hà Nội, Việt Nam.

Ha, Thi Quyen and Hoa, Thi Minh Tu (2017) NGHIÊN CỨU GEN CÓ VAI TRÒ CHẨN ĐOÁN VI KHUẨN SALMONELLA TYPHIMURIUM. In: HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 7, 20 October 2017, Vietnam.

Ha, Thi Quyen and Hoa, Thi Minh Tu (2017) STUDY ON GENE FOR DIAGNOSIS OF SALMONELLA TYPHIMURIUM. In: HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 7, 2017.

Ha, Thi Quyen and Ha, Thi Thu and Bui, Thuy Duong and Dong, Van Quyen (2015) Nghiên cứu phát hiện virus gây bệnh thối đen mũ chúa (black queen cell virus) trên ong mật ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2013. In: Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và tài nguyên Sinh vật, 14-16 October 2015, Hanoi, Vietnam.

Bui, Thi Thuy Duong and Ha, Thi Quyen and Ha, Thi Thu and Mai, Thuy Linh and Pham, Hong Thai and Dong, Van Quyen (2015) Điều tra sự nhiễm virus black queen cell gây bệnh thối mũ chúa trên các đàn ong mật tại Việt Nam. In: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, 9-10 July 2015, Danang, Vietnam.

La, Viet Hong and Ong, Xuan Phong and Chu, Duc Ha and Ha, Thi Quyen and Le, Huy Ham ẢNH HƯỞNG CỦA TỪ TRƯỜNG BỔ SUNG ĐẾN TỶ LỆ NẢY MẦM VÀ SINH TRƯỞNG GIAI ĐOẠN SỚM CỦA CÂY HOA ĐỒNG TIỀN LÙN NUÔI CẤY MÔ. In: Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2021.

Chu, Duc Ha and Pham, Thi Linh and Nguyen, Thanh Hao and Nguyen, Quoc Trung and La, Viet Hong and Le, Thi Ngoc Quynh and Ha, Thi Quyen and Pham, Minh Trien PHÂN TÍCH CẤU TRÖC VÀ BIỂU HIỆN CỦA HỌ GENE MÃ HÓA NHÂN TỐ PHIÊN MÃ NAC Ở CÂY LẠC (Arachis hypogaea) BẰNG CÔNG CỤ TIN SINH HỌC. In: Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc năm 2021.

Tong, Van Hai and Nguyen, Quoc Trung and Cao, Viet Bach and Le, Thi Ngoc Quynh and La, Viet Hong and Ha, Thi Quyen and Pham, Minh Trien and Chu, Duc Ha PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC GENE CẢM ỨNG TÍN HIỆU AUXIN ĐÁP ỨNG MẠNH VỚI ĐIỀU KIỆN HẠN VÀ NÓNG Ở CÀ CHUA (Solanum lycopersicum). In: Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc năm 2021.

This list was generated on Sun May 28 06:21:54 2023 +07.