VNU-UET Repository

Items where Author is "Bui, Dinh Tu"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 31.

Nguyen, Thi Minh Hong and Nguyen, Dang Co and Ho, Thi Anh and Bui, Dinh Tu (2021) Structural evolution and magnetic properties of Bi0.86Nd0.14Fe1-xTixO3 ceramics. Materials Chemistry and Physics (124857). ISSN 0254-0584

Bui, Dinh Tu (2020) Structural, Optical, Ferroelectric and Ferromagnetic Properties of Bi1xGdxFeO3 Materials. Journal of Electronic Materials, 49 (7). pp. 4443-4449. ISSN 0361-5235

Nguyen, Dang Co and Bui, Dinh Tu and Le, Viet Cuong and Pham, Duc Thang (2019) Effect of crystallization temperature on energy-storage density and efficiency of lead-free Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3 thin films prepared by sol–gel method. Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 4 (3). pp. 370-375. ISSN 2468-2179

Bui, Dinh Tu and Nguyen, Dang Co and Le, Viet Cuong and Pham, Duc Thang (2019) Effect of Crystallization Temperature on Energy-Storage Density and Efficiency of Lead-Free Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3 Thin Films Prepared by Sol-Gel Method. Journal of Science: Advanced Materials and Devices . ISSN 2468-2179

Le, Khac Quynh and Nguyen, The Hien and Nguyen, Hai Binh and Tran, Tien Dung and Bui, Dinh Tu and Nguyen, Huu Duc and Do, Thi Huong Giang (2019) Simple planar Hall effect based sensors for low-magnetic field detection. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 10 . 025002. ISSN 2043-6262

Le, Khac Quynh and Nguyen, The Hien and Bui, Dinh Tu and Nguyen, Huu Duc and Do, Thi Huong Giang (2019) Simple planar Hall effect based sensors for low-magnetic field detection. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology . ISSN 2043-6262

Le, Khac Quynh and Bui, Dinh Tu and Cao, Viet Anh and Nguyen, Huu Duc and Phung, Anh Tuan and Tran, Tien Dung and Do, Thi Huong Giang (2019) Design Optimization of an Anisotropic Magnetoresistance Sensor for Detection of Magnetic Nanoparticles. Journal of Electronic Materials, 48 . pp. 997-1004. ISSN 0361-5235

Nguyen, Dang Co and Le, Viet Cuong and Bui, Dinh Tu and Pham, Duc Thang and Luong, Xuan Dien and Vu, Ngoc Hung and Ngo, Duc Quan (2019) Effect of Crystallization Temperature on Energy-Storage Density and Efficiency of Lead-Free Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3 Thin Films Prepared by Sol-Gel Method. Journal of Science: Advanced Materials and Devices . ISSN 2468-2179 (In Press)

Le, Khac Quynh and Bui, Dinh Tu and Nguyen, Thi Thuy and Dong, Quoc Viet and Nguyen, Huu Duc and Phung, Anh Tuan and Do, Thi Huong Giang (2019) Meander anisotropic magnetoresistance bridge geomagnetic sensors. Journal of Science: Advanced Materials and Devices . ISSN 2468-2179 (In Press)

Bui, Dinh Tu and Le, Khac Quynh and Nguyen, Huu Duc and Do, Thi Huong Giang and Phung, Anh Tuan and Tran, Thi Dung and Cao, Viet Anh (2018) Design Optimization of an Anisotropic Magnetoresistance Sensor for Detection of Magnetic Nanoparticles. Journal of Electronic Materials . ISSN 0361-5235

Bui, Dinh Tu and Tran, Duc Huy and Le, Viet Cuong and Tran, Van Hiep and Nguyen, Dang Co and Nguyen, Ngoc Huyen (2017) CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐO ĐẶC TRƯNG MỘT SỐ LINH KIỆN BÁN DẪN PHỤC VỤ TRONG HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY. In: Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017, 19-21 October 2017, Hue city, Vietnam.

Nguyen, Dang Co and Tran, Van Hiep and Tran, Duc Huy and Dong, Quoc Viet and Le, Viet Cuong and Pham, Duc Thang and Bui, Dinh Tu (2017) Mô phỏng, tính toán độ dày tối ưu của vật liệu tổ hợp cấu trúc nano hấp thụ năng lượng sóng điện từ. In: Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017, 19-21 October 2017, Hue city, Vietnam.

Le, Viet Cuong and Bui, Dinh Tu and Nguyen, Doan Thanh and Nguyen, Thi Minh Hong and Quach, Duy Truong and Pham, Duc Thang (2017) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CÁC NGUỒN VI NĂNG LƯỢNG VĨNH CỬU DỰA TRÊN VẬT LIỆU FePt. In: Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017, 19-21 October 2017, Hue city, Vietnam.

Bui, Dinh Tu and Tran, Van Hiep and Nguyen, Dang Co and Tran, Duc Huy and Le, Viet Cuong and Pham, Duc Thang (2017) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MẠCH GIÁM SÁT HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG LED DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP. In: Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017, 19-21 October 2017, Hue city, Vietnam.

Le, Khac Quynh and Bui, Dinh Tu and Nguyen, Xuan Toan and Tran, Tien Dung and Do, Thi Huong Giang and Nguyen, Huu Duc (2017) Nghiên cứu, chế tạo cẩm biến từ dựa trên hiệu ứng Hall phẳng(PHE). In: Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017, 19-21 October 2017, Hue city, Vietnam.

Le, Khac Quynh and Nguyen, Xuan Toan and Bui, Dinh Tu and Do, Thi Huong Giang and Nguyen, Huu Duc (2017) Nghiên cứu, chế tạo cảm biến từ dựa trên hiệu ứng hall phẳng (PHE). In: Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017, 19-21 October 2017, Hue city, Vietnam.

Bui, Dinh Tu and Pham, Duc Thang and Le, Khac Quynh and Le, Viet Cuong and Do, Thi Huong Giang and Nguyen, Huu Duc (2017) Enhancement of the sensitivity of magnetic field sensor based on anisotropic magetoresistance effect in NiFe thin films. In: FSM 2017, 2017, German.

Le, Thi Hien and Le, Khac Quynh and Vu, Thi Huyen and Nguyen, Thi Yen and Bui, Dinh Tu and Pham, Hong Nhung and Do, Thi Huong Giang and Nguyen, Huu Duc (2016) Detection of magnetically labeled DNA by a magnetic sensor operating with a disposable card. In: International Workshop on Advanced Materials and Nanotechnology 2016 (IWAMN 2016), 3-5 November 2016, Hanoi, Vietnam.

Le, Thi Hien and Le, Khanh Quynh and Vu, Thi Huyen and Bui, Dinh Tu and DM, Phuong and PH, Nhung and Do, Thi Huong Giang and Nguyen, Huu Duc (2016) DNA-magnetic bead detection using disposable cards and the anisotropic magnetoresistive sensor. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 7 . 045006. ISSN 2043-6262

Le, Khac Quynh and Bui, Dinh Tu and Dang, Xuan Dang and Dong, Quoc Viet and Le, Thi Hien and Do, Thi Huong Giang and Nguyen, Huu Duc (2016) Detection of magnetic nanoparticles using simple AMR sensors in Wheatstone bridge. Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 1 . pp. 98-102.

Nguyen, Xuan Toan and Dang, Xuan Dang and Le, Khac Quynh and Bui, Dinh Tu and Nguyen, Huu Duc and Do, Thi Huong Giang (2016) Phát hiện lượng hạt từ kích thước nano bằng cảm biến từ trường siêu nhạy. In: SW4PHD: the 2016 Scientific Workshop for PhD Students, 26 March 2016, Hanoi.

Le, Khac Quynh and Bui, Dinh Tu and D., Q. Viet and N., T. Thuy and Nguyen, Xuan Toan and Tran, Mau Danh and Nguyen, Huu Duc and Do, Thi Huong Giang (2016) Research, manufacturing optimal structure sensor measure the low magnetic field structure Wheatstone bridge base on anistropic magnetoresistance effects. In: SW4PHD: the 2016 Scientific Workshop for PhD Students, 26 March 2016, Hanoi.

L., K. Quynh and Bui, Dinh Tu and Do, Quoc Viet and N., T. Thuy and Nguyen, Xuan Toan and Tran, Mau Danh and Nguyen, Huu Duc and Do, Thi Huong Giang (2015) Research, manufacturing optimal structure sensor measure the low magnetic field structure Wheatstone bridge based on anisotropic magnetoresistance effects. In: The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application, 11-14 November 2015, Vung Tau, Vietnam.

Nguyen, Xuan Toan and Dang, Xuan Dang and Le, Khac Quynh and Bui, Dinh Tu and Nguyen, Huu Duc and Do, Thi Huong Giang (2015) Cảm biến từ trường siêu nhạy dựa trên hiệu ứng từ- điện cho việc phát hiện nhanh các hạt từ kích thước nano. In: Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9, 2015, Ho Chi Minh city, Vietnam.

L., K. Quynh and Bui, Dinh Tu and D., X. Dang and Dong, Quoc Viet and Nguyen, Huu Duc and Le, Thi Hien and Do, Thi Huong Giang (2015) Fabrication and investigation of magnetic sensor based on anisotropy magnetoresistance effects for magnetic beads detection. In: Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9, 2015, Ho Chi Minh city, Vietnam.

Nguyen, Kien Cuong and Bui, Dinh Tu (2014) Characterization of Functionalized Gold Nanoparticles for Biomolecule Immobilization. In: 2014: 11th Annual Vietnam Education Foundation Fellows & Scholars Conference, 3-5 January 2014, University of Missouri, Columbia, USA.

Nguyen, Huu Duc and Bui, Dinh Tu and Nguyen, Thi Ngoc and Lap, V. and Do, Thi Huong Giang (2013) Metglas/PZT-Magnetoelectric 2-D Geomagnetic Device for Computing Precise Angular Position. IEEE Transactions on Magnetics, PP (99). p. 1. ISSN 0018-9464

Vuong, Dao Vy and Trinh, Hoai An and Vuong Dao, Nghe and Bui, Dinh Tu and Hoa, Quang Du (2012) Data Reduction Algorithms for Wireless Sensor Networks in Environment Monitoring and Warning Applications. In: 2012: The 4th International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation.

Bui, Dinh Tu and Hung, T.Q. and Thanh, N.T. and Danh, T.M. and Nguyen, Huu Duc and Kim, CheolGi (2008) Planar Hall Bead Array Counter Microchip with NiFe/IrMn Bilayers. Journal of Applied Physics, 104 (7). 074701-074701.

Bui, Dinh Tu STRUCTURAL, MAGNETIC AND ELECTRICAL PROPERTIES OF Ho AND Ni CO-DOPED BiFeO3 MATERIALS. Vietnam Journal of Science and Technology . ISSN 2525-2518 (In Press)

Chu, Duc Ha and Le, Thi Ngoc Quynh and Pham, Phuong Thu and Nguyen, Quoc Trung and Nguyen, Dang Co and Bui, Dinh Tu Tiềm năng ứng dụng từ trường trong nghiên cứu cây trồng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam . pp. 63-66.

This list was generated on Wed Jan 19 02:23:10 2022 +07.